En del av något större

Vi har alltid arbetat med långsiktiga kundrelationer och tror på personliga möten med rådgivning efter dina unika förutsättningar. Våra rådgivare finns lokalt nära dig, var och en med precis samma mål. Att ta fram lösningar som passar just dig och ingen annan. Vi kallar det individanpassad rådgivning på riktigt.

Vi är numera en del av Garantum Wealth Management och som kund hos oss blir även du en del av något större. Med Garantum vid vår sida arbetar vi ihärdigt med visionen om att vara den främsta aktören i Norden inom individanpassad förmögenhetsrådgivning.


emblem-4

FÖRMÖGENHETSRÅDGIVNING

Vi tror på det personliga mötet. Våra rådgivare finns lokalt nära dig och deras mål är att ta fram lösningar som passar just dig och ingen annan. Vi kallar det individanpassad rådgivning på riktigt.

emblem-2

KAPITALFÖRVALTNING

Vi ser till att dina placeringar tas om hand utifrån dina unika behov. Tillsammans med Garantum har vi ett brett produkterbjudande såsom kvalitetssäkrat fondtorg, aktiehandel, strukturerade produkter och diskretionär förvaltning. Dessutom kan vi hjälpa dig med  försäkrings- och pensionsplanering samt skatt, juridik och revision via närstående partners.

emblem-forsakringar

PRIVATE BANKING

Genom våra rådgivare och Garantums expertis inom analys och förvaltning kan vi erbjuda professionell förmögenhetsrådgivning inom ramen för Private Banking. Ta del av unika och sofistikerade investeringsprodukter och förvaltningstjänster med stort engagemang.

Våra tjänster

Det här är några områden där vi tillsammans med Garantum har en samlad expertis:

 

 • INDIVIDANPASSAD RÅDGIVNING – personlig förmögenhetsrådgivning lokalt nära dig.
 • PRIVATE BANKING – skräddarsydd helhetslösning.
 • FÖRSÄKRINGS- OCH PENSIONSPLANERING – utifrån dina behov.
 • BRETT PRODUKTERBJUDANDE – kvalitetssäkrat fondtorg, aktiehandel och strukturerade produkter.
 • DISKRETIONÄR FÖRVALTNING – professionell förvaltning av din portfölj.
 • SKATT, JURIDIK OCH REVISION – via närstående partners.

 

ikon-personlig-radgivare

Om oss

 • Bolaget grundades år 2002 av Anneli Nygård Moberg och Lars Nygård.
 • Vi har mer än 30 års erfarenhet av den finansiella marknaden och har varit verksamma inom både bank och försäkring. Under våra år i branschen har vi samlat på oss erfarenheter som vi varje dag drar nytta av i vårt vardagliga arbete.
 • Våra värdegrunder är kvalitet, långsiktighet och närhet till våra kunder. Detta genomsyrar vårt arbete och är något vi hela tiden strävar efter att upprätthålla.
 • Sedan juni 2023 är vi en del av Garantum Wealth Management för att kunna ge våra kunder ett ännu kraftfullare erbjudande.
 • Vårt huvudkontor finns i centrala Ängelholm.


Lars Nygård
Rådgivare
0702-03 10 95
lars.nygard@fondforsakring.se

Anneli N Moberg
Rådgivare
0739-17 06 43
anneli.moberg@fondforsakring.se


Marie Karlsson
Assistent
0768-52 01 38
marie.karlsson@fondforsakring.se


Camilla Pålsson
Assistent
0732-34 45 65
camilla.palsson@fondforsakring.se

Tillsyn och tillstånd

Grunden i arbetet som försäkringsdistributör är att   förbättra din ekonomiska situation genom god rådgivning och på så vis medverka till att ge dig en långsiktig ekonomisk trygghet.Vi är inte anknutet till något försäkringsbolag vilket gör att vi har tillgång till ett bredare utbud och kan på så vis handplocka de produkter som passar dig bäst på marknaden.

Tillstånd, regelverk och ersättning

Fond och Försäkring är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från finansinspektionen att enligt om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkring i samtliga klasser.

Fond & Försäkrings rådgivare är licensierade hos SwedSec och där med har våra rågivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. Fond & Försäkring är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB som också är det företag som är anslutet till SwedSec.

Fond & Försäkring är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsdistributörer för att du som kund ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsdistribution.

Fond & Försäkring är anslutna till Svenska försäkringsförmedlares förening. Det är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkringsdistributörer. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand.

Fond & Försäkring i Ängelholm AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Som anknutet ombud får Fond & Försäkring i Ängelholm AB ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Den ersättning vi som förmedlare erhåller är i form av provisioner från de produktbolag som används. Vi vill att du som kund ska vara varse om hur ersättningsmodellen ser ut och redovisar denne tydligt vid rådgivningsmötet.

Allmänna reklamationer

Vårt arbete bygger på att kundens intresse alltid ska hamna i första rummet och det ska aldrig uppstå tveksamheter om att våra råd alltid baseras på vad som är bäst för kunden.Vår verksamhet bygger på förtroende och självklart strävar vi efter att 100 % av våra kunder ska vara nöjda. Anser du att vi gjort något felaktigt vill vi naturligtvis försöka korrigera detta.Om detta scenario skulle uppstå ber vi dig att skriftligen redogöra för händelseförlopp, hantering samt eventuella fel och brister.

Klagomålsärenden skickar du till:

Garantum Fondkommission AB

Johan Andersson

Box 7364

103 90 Stockholm

klagomal@garantum.se

Blir du mot förmodan inte nöjd trots klagomålshanteringen finns möjligheten att få en tvist prövad hos allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

Dataskyddspolicy – Fond & Försäkring

Förköpsinformation

anneli-lars-rogle-1600x500

Vi ger tillbaka genom att investera i framtiden

Vår region och det lokala föreningslivet ligger oss varmt om hjärtat. Därför väljer vi att ge tillbaka. Vi ger tillbaka genom att investera i framtiden, våra barn och ungdomar. En del av vår vinst går oavkortat till olika lokala föreningar för att bidra till deras existerande och utveckling.

Vi vill genom att ge tillbaka främja barn och ungdomars vilja till ett aktivt liv. Ängelholm är en stad med rikt utbud av sportaktiviteter.

Fond & Försäkring stödjer årligen föreningar lokalt. Rögle Ungdomsverksamhet ligger oss extra varmt om hjärtat.

Genom bidrag stödjer vi även organisationer såsom Rosa Bandet och Våga Börja Prata.

2015 är vi stolta Guldsponsorer till Team Rynkeby Helsingborg, ett nordiskt välgörenhetsprojekt till förmån för Barncancerfonden.

team-rynkeby-logo-125        vbp-logga-125px