Affärsidé

Vår filosofi är att arbeta med långsiktiga relationer och vill med vår lokala förankring vara det självklara valet inom kapitalförvaltning och försäkringslösningar. Målsättningen är att erbjuda placeringar från marknadens ledande produktbolag. Vår framgång grundar sig på omvärldens förtroende för oss som rådgivare.


emblem-4

Förvaltning

Vi tar hand om dina placeringar utifrån risk, önskemål och behov. Förvaltningen är baserad på analys och erfarenhet och inkluderar utöver fonder och strukturerade produkter, även andra värdepapper som aktier och företagsobligationer. Genom vårt samarbete med Garantum Fondkommission har vi även möjligheten att erbjuda diskretionär förvaltning.

emblem-2

Fonder

Vårt mål är att ge dig som kund en hög avkastning över tiden till en begränsad risk. Vi har stor erfarenhet av fondmarknaden och hjälper dig att hitta rätt i vårt heltäckande utbud av fonder.

emblem-forsakringar

Försäkringar

Vi genomför en noggrann analys av din pensions- och försäkringssituation. Med denna som grund ger vi förslag på kostnadsbesparingar, utvecklingsmöjligheter, löneväxling och förbättringar utifrån din unika livssituation.

Våra tjänster

Som kund på Fond & Försäkring får du en personlig rådgivare som gör en individuell behovsanalys tillsammans med dig. Utifrån den tar vi fram ett förslag på en optimal lösning baserad på din unika situation. Vi hjälper dig att ta fram placeringar som förhåller sig till din riskprofil. Viktigt för oss är att du som kund är delaktig i processen. Genom kontinuerlig uppföljning strävar vi efter att du har rätt placering vid rätt tillfälle.

Vår uppgift är att följa marknadens förändringar och med vår kompetens analysera situationen och ge dig som kund behovsanpassade råd.

Vi arbetar främst inom två huvudspår, investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. Vad som tillämpas bestäms utifrån behovsanalysen.

Vi verkar under Garantum Fondkommission AB gällande investeringsrådgivning. Här har vi även möjligheten att erbjuda diskretionär förvaltning.

 

ikon-personlig-radgivare

Om oss

Bolaget grundades år 2002 och ägs av Anneli Nygård Moberg och Lars Nygård.

Vi har mer än 30 års erfarenhet av den finansiella marknaden och har varit verksamma inom både bank och försäkring. Under våra år i branschen har vi samlat på oss erfarenheter som vi drar nytta av i vårt vardagliga arbete.

Har under vår tid som placerings- & försäkringsrådgivare haft vårt kontor i Ängelholm.

Våra värdegrunder är kvalitet, långsiktighet och närhet till våra kunder. Detta genomsyrar vårt arbete och är något vi hela tiden strävar efter att upprätthålla.

Vi är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.Lars Nygård
Rådgivare
0702-03 10 95
lars.nygard@fondforsakring.se

Anneli N Moberg
Rådgivare
0739-17 06 43
anneli.moberg@fondforsakring.se


Marie Karlsson
Assistent
0768-52 01 38
marie.karlsson@fondforsakring.se


Camilla Pålsson
Assistent
0732-34 45 65
camilla.palsson@fondforsakring.se

Fond &
Försäkringsförmedlare

Grunden i arbetet som fond och försäkringsförmedlare är att förbättra din ekonomiska situation genom god rådgivning och på så vis medverka till att ge dig en långsiktig ekonomisk trygghet.Vi är inte anknutet till något försäkringsbolag vilket gör att vi har tillgång till ett bredare utbud och kan på så vis handplocka de produkter som passar dig bäst på marknaden.

Tillstånd, regelverk och ersättning

Fond och Försäkring har finansinspektionens tillstånd att bedriva förmedling av all livförsäkring och värdepappersfonder.
För att få tituleras fond- och försäkringsförmedlare krävs lång erfarenhet från försäkringsbranschen och den finansiella marknaden samt genomförda diplomutbildningar.

Vi är registrerade och licensierade via Swedsec och Insuresec.

Fond & Försäkring i Ängelholm AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Som anknutet ombud får Fond & Försäkring i Ängelholm AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Den ersättning vi som förmedlare erhåller är i form av provisioner från de produktbolag som används. Vi vill att du som kund ska vara varse om hur ersättningsmodellen ser ut och redovisar denne tydligt vid rådgivningsmötet.

Vårt arbete bygger på att kundens intresse alltid ska hamna i första rummet och det ska aldrig uppstå tveksamheter om att våra råd alltid baseras på vad som är bäst för kunden.

Allmänna reklamationer

Vår verksamhet bygger på förtroende och självklart strävar vi efter att 100 % av våra kunder ska vara nöjda. Anser du att vi gjort något felaktigt vill vi naturligtvis försöka korrigera detta.

Om detta scenario skulle uppstå ber vi dig att skriftligen redogöra för händelseförlopp, hantering samt eventuella fel och brister.

Klagomålsärenden skickar du till:

Fond & Försäkring i Ängelholm AB
Att: Anneli Moberg
Kvarngatan 16
26272 Ängelholm

Blir du mot förmodan inte nöjd trots klagomålshanteringen finns möjligheten att få en tvist prövad hos allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

anneli-lars-rogle-1600x500

Vi ger tillbaka genom att investera i framtiden

Vår region och det lokala föreningslivet ligger oss varmt om hjärtat. Därför väljer vi att ge tillbaka. Vi ger tillbaka genom att investera i framtiden, våra barn och ungdomar. En del av vår vinst går oavkortat till olika lokala föreningar för att bidra till deras existerande och utveckling.

Vi vill genom att ge tillbaka främja barn och ungdomars vilja till ett aktivt liv. Ängelholm är en stad med rikt utbud av sportaktiviteter.

Fond & Försäkring stödjer årligen föreningar lokalt. Rögle Ungdomsverksamhet ligger oss extra varmt om hjärtat.

Genom bidrag stödjer vi även organisationer såsom Rosa Bandet och Våga Börja Prata.

2015 är vi stolta Guldsponsorer till Team Rynkeby Helsingborg, ett nordiskt välgörenhetsprojekt till förmån för Barncancerfonden.

team-rynkeby-logo-125        vbp-logga-125px   Rogle-logo-100px